inFlow interactive flowcharts

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel kinderen tot 16 jaar

Trauma capitis, Acceleratie/deceleratie hoofd (let op: kindermishandeling?)
Trauma capitis
 • iedere vorm van letsel van het hoofd, uitgezonderd oppervlakkige verwondingen aan het aangezicht;
 • opvang en beoordeling van een kind met een trauma geschiedt altijd in eerste instantie door de SEH-arts of (kinder)chirurg / traumatoloog.
Kindermishandeling: controleer SPUTOVAMO. Tekenen van kindermishandeling zijn:
 • verhaal ouders is incompatibel met verwondingen (ernst letsel t.o.v. opgeven hoogte val, anamnestisch geen trauma capitis;
 • meerdere verwondingen van verschillende data;
 • lang tijdsinterval tussen trauma en zoeken van adequate medische hulp;
 • val die niet kan worden bevestigd door andere personen dan verzorgen op het moment van het ongeval;
 • ander letsel dan het hoofdletsel.

EMV ≤ 13 of ABC-instabiel?

Zie protocol matig/ ernstig schedel-hersenletsel

Deze link is niet beschikbaar in deze demo.

Leeftijd?

1 of meer major criteria

Major criteria
 • EMV = 14
 • Focale afwijkingen bij neurologisch onderzoek
 • Ernstig uitwendig letsel of hematoom
 • Tekenen schedelfractuur
 • Insult
 • Volle fontanel
 • Afwijkend gedrag
 • Braken > 5 keer of > 6 uur
 • Stollingsstoornis

1 of meer major criteria

Major criteria
 • EMV = 14
 • Focale afwijkingen bij neurologisch onderzoek
 • Ernstig uitwendig letsel of hematoom
 • Tekenen schedelfractuur
 • Insult
 • Stollingsstoornis

Zie protocol 'Licht hoofd-/ hersenletsel volwassenen'

Deze link is niet beschikbaar in deze demo.

1 of meer minor criteria

Minor criteria
 • Bewustzijnsverlies
 • Val > 1 meter
 • Braken < 5 keer of < 6 uur
 • Afwijkend gedrag gehad
 • Geen getuigen
 • Onduidelijke toedracht
 • Trauma < 6 uur geleden

1 of meer minor criteria

Minor criteria
 • Bewustzijnsverlies
 • Val > 1 meter
 • Aanhoudend braken
 • Afwijkend gedrag
 • Geen getuigen
 • Onduidelijke toedracht
 • Hoofdpijn

CT-hersenen + opname ter observatie

Naar huis met wekadvies?

Verstrek een folder over hersenletstel!
Deze link is niet beschikbaar in deze demo.

Opname ter observatie

comment-avatar
Do you ❤️ flowcharts?

Our charts in the wild

Acute Psychiatrie apps NL

'Acute Psychiatrie' contains information about acute psychiatric disorders and is backed by the Dutch Association for Psychiatry.
The mobile apps (available on iOS & Android) contain multiple interactive flowcharts.
Acute Psychiatrie op Apple AppStoreAcute Psychiatrie op Google Play

LTA Antistollingszorg NL

The 'Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistollingszorg' is a new type of medical guideline backed by most Dutch medical professional associations. This guideline gives guidance for the proper use of noval Oral Anticoagulants.
This app contains 16 interactive flowcharts and uses two interactions for each chart. Interactions are pre-selected based on the device of the user. Check out the charts under 'Periprocedureel Beleid' or 'Bloedingen onder antitrombotica'.

het Acute Boekje NL

'het Acute Boekje' contains medical guidelines for the diagnosis and treatment of disorders in the field of internal medicine.
In collaboration with the Dutch Association for Internal Medicine (NIV) we're developing multiple flowcharts with multiple interactions and widgets.