inFlow interactive flowcharts

Periprocedureel beleid - apixaban

Patiënt gebruikt apixaban preoperatief.

Bepaal bloedingsrisico van de ingreep

Zie Tabel periprocedureel bloedingsrisico
Kies het bloedingsrisico:

Laag bloedings-risico

Continueer apixaban.
Echter laatste tablet bij voorkeur 8-12 uur vóór de ingreep voorkomt topspiegel tijdens ingreep.

Intermediair bloedings-risico

Stop apixaban, afhankelijk van nierfunctie.
Nierfunctiebepaling max. 6 maanden oud
Geen overbrugging.

Hoog bloedings-risico

Stop apixaban, afhankelijk van nierfunctie.
Nierfunctiebepaling max. 6 maanden oud
Geen overbrugging.

Pauzeer apixaban

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 24 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: 36 uur voor ingreep

Pauzeer apixaban

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 48 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: 48 uur voor ingreep

Herstart apixaban

Herstart apixaban 24 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.

Herstart apixaban

Herstart apixaban 48 - 72 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.
comment-avatar
Do you ❤️ flowcharts?

Our charts in the wild

Acute Psychiatrie apps NL

'Acute Psychiatrie' contains information about acute psychiatric disorders and is backed by the Dutch Association for Psychiatry.
The mobile apps (available on iOS & Android) contain multiple interactive flowcharts.
Acute Psychiatrie op Apple AppStoreAcute Psychiatrie op Google Play

LTA Antistollingszorg NL

The 'Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistollingszorg' is a new type of medical guideline backed by most Dutch medical professional associations. This guideline gives guidance for the proper use of noval Oral Anticoagulants.
This app contains 16 interactive flowcharts and uses two interactions for each chart. Interactions are pre-selected based on the device of the user. Check out the charts under 'Periprocedureel Beleid' or 'Bloedingen onder antitrombotica'.

het Acute Boekje NL

'het Acute Boekje' contains medical guidelines for the diagnosis and treatment of disorders in the field of internal medicine.
In collaboration with the Dutch Association for Internal Medicine (NIV) we're developing multiple flowcharts with multiple interactions and widgets.